Câu đố về đồ vật:

Mái gì che nắng, che mưa
Xưa nay thử hỏi, có ai không cần?