Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mái gì che nắng, che mưa?
Mái gì khua nước, đẩy đưa con thuyền?
Mái gì khi trẻ thì đen?
Mái gì dạy dỗ chúng em nên người?
Mái gì đã có lâu đời?
Là nơi họp mặt, vui chơi, hội hè?
(Là những mái gì?)