Câu đố về thực vật:

Trong ruột thì trắng như ngà
Ngoài thân lấm bụi áo da xù xì
Là củ gì?