Câu đố về thực vật:

Có cây có quả không hoa
Đã thành câu ví người ta hay dùng
Là cây gì?