Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mưa gì mưa mãi không thôi.
Ngăn sông cách núi, ngăn anh gặp nàng?

Đố là gì?