Câu đố về các loài động vật:

Lươn ngắn lại chê lịch dài
Cá gì méo miệng, chê trai lệch mồm?