Câu đố về các loài động vật:

Lúc vươn cổ, lúc rụt đầu
Hễ đi đến đâu, cõng nhà đi đó?