Câu đố về thức ăn:

Nghe tên cứ tưởng cay xè
Cắn thử một miếng ai dè bùi thơm?