Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Đền trông ra Bái Tử Long
Thờ gia tộc Đức Thánh Trần linh thiêng?