Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Lúc nhỏ, nhỏ xíu
Lúc to, to đùng
Dạng hình không thấy
Chỉ nghe rít gào?

Đố là gì?