Câu đố khác:

Lúa gieo nên mới có em
Bỏ nặng em biến thành người gớm ghế
Sắc vào thay thế là mê
Đổi hỏi nghe đến chẳng chị cũng từ?