Câu đố về các loài động vật:

Ngựa gì ngựa chẳng có lông
Ngựa gì ở biển, ở sống lạ lùng?