Câu đố về các loài động vật:

Con gì cũng họ nhà cua
Chạy nhanh như gió mỗi khi thấy người?