Mỗi nghề có một lời ru

Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này

Lời ru của của gió mùa mây

Con sông của mẹ đường cày của cha

 

Bắt đầu cái tuổi lên ba

Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em

Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm

Tình,yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

 

Thầy không ru đủ nghìn câu

Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời

Tuổi thơ em có một thời

Ước mơ thì rộng như trời ngàn năm

 

Như ru ánh lửa trong hồn

Cái hoa trong lá , cái mầm trong cây

Thầy ru hết cả mê say

Mong cho trọn ước đầy của em

 

Mẹ ru em ngủ từng đêm

Thầy ru khi mặt trời mỗi ngày

Trong em hạt chữ xếp dày

Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

 

Từ trong vòm tay môi trường

Xin lời ru được dẫn đường em đi

Con đường thầy ngỡ đôi khi

Tuổi thơ lâu một vòng bi tới rồi

 

Hẳn là thầy cũng già thôi

Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em

Thì dù phấn trắng bảng đen

Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình