Mấy hôm trời chuyển bão

Quê em nhiều âu lo

Nhà em chằng chống lại

Trường em vắng học trò

 

Đêm nằm nghe gió rít

Mưa trút nước ì ầm

Mẹ ôm em tựa vách

Run theo tiếng sấm gầm

 

Sáng nay em mở cửa

Đón ánh nắng ngập tràn

Nói làm sao cho hết

Niềm vui ngày bão tan.