Thầy của tôi một người hiền nhân hậu
Cả cuộc đời vì cái chữ con thơ
Tình yêu thương lơn lắm tựa bằng non
Đưa chúng em chấp cánh vào mơ ước
 
 
Để sau này em tự tin vững bước
Trên con dường mà mình đã chọn ra
Thầy mong rằng em đủ sức vươn xa
Nắm mái chèo vượt trùng dương sóng vỗ
 
 
Chí đã bền chẳng ngại chi gian khổ
Lòng thầy rộng hơn khắp cả trời xanh
Ngày mai mốt mộng ước đã thành
Ơn thầy suốt đời em nhớ mãi.