Câu đố về đồ vật:

Không mồm mà lại có răng
Quanh năm ngày tháng chỉ ăn đất bùn?