Câu đố về thực vật, hoa quả:

Tự nhiên cắt khúc mà chôn
Bữa sau sống lại để con từng bây
(Là cây gì?)