Câu đố về con người và địa danh:

Làng xưa có bé lên ba
Cưỡi lưng ngựa sắt xông pha diệt thù
Là làng nào?