Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Lẫm liệt uy phong 

Mây hồng che phủ 

Bao nhiêu thú dữ 

Đều phải phục tùng?