Câu đố về thực vật và hoa quả:

Thoạt nhìn như dáng cây đa
Quả nhiều gai bọc trứng gà ở trong.
Chín thơm, thơm đến nao lòng.
Mà sao tên gọi là "không biết gì?"
(Là quả gì?)