Câu đố về thực vật:

Lá xanh, cành tía, vị chua
Lá cây thuốc quý mỗi mùa hè sang
Là cây gì?