Theo truyền thuyết, Lạc Long Quân là con trưởng của ai? Lạc Long Quân lấy ai làm vợ?