Câu đố về vật dụng:

Một tay mà thật oai phong
Giơ lên hạ xuống, xe thông, xe dừng
Là cái gì?