Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả đeo quanh mình mẹ
Lá xòe như ô xanh
Tên không thừa chẳng thiếu
Để cây gì, nói nhanh?
(Là cây gì?)