Câu đố lá gì:

Lá gì ăn gió căng phồng
Giúp người ra biển, xuôi dòng sông xa?