Câu đố về quả:

Bằng trang cườm tay
Để ngay bàn Phật?