Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Là bánh mà chẳng ai ăn
Chỗ nào bẩn thỉu thì lăn lưng vào
Giúp người quần áo bảnh bao
Mình thì ngày một tổn hao, gầy mòn.
(Là cái gì?)