Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Dòng sông ấm áp hiền hòa
Nhưng tên nghe lạnh tới mà buốt da?

Đố là sông gì?