Câu đố hạt gì:

Không từ trong quả sinh ra
Hạt này sinh tự loài hoa diệu kỳ
Muốn tìm hướng mặt trời đi
Nhìn hoa là biết chẳng khi nào nhầm?