Câu đố về động vật:

Chim gì ở tận hang sâu
Nhả dãi làm tổ, quản đâu mệt mình