Câu đố về vật dụng:

Không miệng hai lưỡi lạ thay
Giúp người nhiều việc ngày ngày cần tôi
Là cái gì?