Câu đố về động vật:

Hai tay thủ sẵn đôi kìm
Thấy động với tính đường chui
(Là con gì?)