Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Cuộc đời như đám phù vân
Biết bao vinh nhục cũng ngần ấy thôi
Thăng thăng, giáng giáng, mặc đời
Một vùng Sơn Hải, đôi lời thi ca.
(Là ai?)