Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Không dấu - ăn gỗ ăn tre
Khi thêm dấu hỏi - đi về vẫn qua.
(Là chữ gì?)