Câu đố tỉnh thành:

Miền đất cảng, đất xi măng
Đất hoa phượng đỏ ngời trang sử hồng
Nổi danh biển đẹp Đồ Sơn
Say lòng du khách muôn phương tìm về?