Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì ở tận trên trời?