Câu đố về động vật:

Không cổ mà cũng không đầu
Hai mắt thụt thò, miệng ngầu bọt trắng
Là con gì?