Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Cũng gọi là con
Đuôi đầu khó biết
Nhưng nếu bạn quên
Giữa chừng lạc hết.
(Là gì?)