Câu đố về vật dụng:

Mặt phẳng lắm cột nhiều hàng
Cái gì cũng biết hỏi chàng là chi
Là cái gì?