Câu đố về cây:

Cây gì không lá không cành
Làm dây kết nối, mối duyên tơ hồng?