Câu đố về động vật:

Chim gì đuôi cánh màu vàng
Véo von cho cả xóm làng đều thân