Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Không cánh mà lại biết bay
Trông như trái bưởi bụng đầy những hơi.
(Là quả gì?)