Câu đố về các loài động vật:

Không bay mà chỉ chuyền cây
Mà có giọng hát nghe hay lạ lùng?