Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Đố ai giúp Bắc Bình Vương
Kéo quân ra chiếm miếu đường Thăng Long
Làm cho Trịnh Khải đào vong
Vua Lê đẹp ý nhưng không đoái hoài?
(Là ai?)