Câu đố về vật dụng:

Ao tròn vành vạnh
Nước lạnh như tiền
Con gái như tiên
Trần mình xuống lội?
Là gì?