Câu đố về các loại bánh:

Khoanh khoanh bắt chước tai voi
Ngọt ngào, ngầy ngậy, thơm hơi húng lìu?
(Là bánh gì?)