Câu đố về động vật:

Khi nhỏ loài cá
Lớn hóa loài chim
Quen thói ăn đêm
Như thằng kẻ trộm.
(Là con gì?)