Câu đố về động vật:

Khi nhỏ bơi lội dưới ao
Khi đuôi em đứt chạy lao lên bờ
Là con gì?