Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Quanh năm có lẻ một mình.
Chẳng nói năng gì sao bảo điếc tai?